Böcker

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid 5-14 vardagar (se nedan)
Paperback/Softcover: 10
Vardagar Wire-O Spiralinbindning: 10
Vardagar Kalenderspiral: 10
Vardagar Helbunden/Hardcover: 14
Vardagar Expresstryck: 5 vardagar – dock inte på Helbunden/Hardcover

DINA MÖJLIGHETER
OBS: Premium-effekter är tyvärr inte möjliga för tilfället.
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
100g Munken Cream (rygg: 15,8 mm) 18.631 1 24.143 1 29.657 1 35.173 1 40.685 1
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Cream (rygg: 12,8 mm) 13.677 6 17.271 6 20.869 6 23.428 6 25.930 6
100g Munken Cream (rygg: 15,8 mm) 14.601 6 18.505 6 22.405 6 25.256 6 28.044 6
90g Offsettpapper (rygg: 12,2 mm) 14.001 6 17.705 6 21.407 6 24.071 6 26.675 6
115g G Print (rygg: 12,1 mm) 16.325 6 20.802 6 25.282 6 28.675 6 31.991 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign–mallar till böcker

1-col
2-col
Cover