LÖSBLAD/FLYGBLAD

Sveriges billigaste lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st.>>
90g Offsettpapper 1.168 1 1.202 1 1.240 1 1.416 1 1.601 1
120g Offsettpapper 1.216 1 1.256 1 1.293 1 1.485 1 1.682 1
200g Offsettpapper 1.317 1 1.361 1 1.402 1 1.625 1 1.845 1
300g Offsetpapper 1.487 1 1.543 1 1.595 1 1.863 1 2.133 1
130g Silk-papper 1.004 3 1.010 3 1.014 3 1.291 3 1.317 3
170g Silk-papper 1.059 3 1.062 3 1.068 3 1.395 3 1.420 3
250g Silk-papper 1.164 3 1.168 3 1.174 3 1.601 3 1.626 3
350g Silk-papper 1.271 3 1.275 3 1.280 3 1.804 3 1.829 3
260g Chromocard 1.331 3 1.336 3 1.342 3 1.842 1 1.933 3
135g Återvunnet papper 1.312 1 1.358 1 1.401 1 1.622 1 1.844 1
0,125 mm tjockt plastark 2.518 1 2.623 1 2.737 1 3.293 1 3.848 1
0,250 mm tjockt plastark 3.579 1 3.743 1 3.920 1 4.764 1 5.619 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3