Böcker

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid 5-14 vardagar (se nedan)
Paperback/Softcover: 10
Vardagar Wire-O Spiralinbindning: 10
Vardagar Kalenderspiral: 10
Vardagar Helbunden/Hardcover: 14
Vardagar Expresstryck: 5 vardagar – dock inte på Helbunden/Hardcover

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
100g Munken Cream (rygg: 15,8 mm) 16.346 1 21.155 1 25.968 1 30.776 1 35.588 1
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Cream (rygg: 12,8 mm) 12.145 6 15.300 6 18.454 6 20.642 6 22.788 6
100g Munken Cream (rygg: 15,8 mm) 12.845 6 16.232 6 19.622 6 22.031 6 24.389 6
90g Offsettpapper (rygg: 12,2 mm) 12.343 6 15.564 6 18.786 6 21.038 6 23.241 6
130g Inkjet Silk (rygg: 12,8 mm) 15.340 6 19.558 6 23.777 6 26.967 6 30.091 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign–mallar til bøker

1-col
2-col
Cover