LÖSBLAD/FLYGBLAD

Sveriges billigaste lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st. >>
90g Offsettpapper 966 1 994 1 1.023 1 1.169 1 1.318 1
120g Offsettpapper 1.004 1 1.037 1 1.067 1 1.225 1 1.386 1
200g Offsettpapper 1.086 1 1.123 1 1.158 1 1.338 1 1.520 1
300g Offsetpapper 1.226 1 1.272 1 1.316 1 1.534 1 1.755 1
130g Silk-papper 797 3 801 3 805 3 1.030 3 1.051 3
170g Silk-papper 840 3 843 3 848 3 1.116 3 1.137 3
250g Silk-papper 927 3 931 3 934 3 1.283 3 1.304 3
350g Silk-papper 1.013 3 1.018 3 1.022 3 1.450 3 1.471 3
260g Chromocard 1.064 3 1.067 3 1.072 3 1.517 1 1.555 3
135g Återvunnet papper 1.083 1 1.121 1 1.156 1 1.337 1 1.518 1
0,125 mm tjockt plastark 2.420 1 2.531 1 2.640 1 3.191 1 3.745 1
0,250 mm tjockt plastark 3.552 1 3.727 1 3.899 1 4.765 1 5.632 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3