Böcker

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid 5-14 vardagar (se nedan)
Paperback/Softcover: 10
Vardagar Wire-O Spiralinbindning: 10
Vardagar Kalenderspiral: 10
Vardagar Helbunden/Hardcover: 14
Vardagar Expresstryck: 5 vardagar – dock inte på Helbunden/Hardcover

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
90g Offsettpapper 14.386 1 18.590 1 22.791 1 26.995 1 31.198 1
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Print Classic Cream, bulk 1.5 11.237 6 14.155 6 17.071 6 19.286 6 21.504 6
100g Munken Print Cream, bulk 1.5 11.885 6 15.016 6 18.149 6 20.580 6 23.013 6
90g Offsettpapper 11.422 6 14.398 6 17.377 6 19.654 6 21.932 6
130g Inkjet Silk 14.191 6 18.090 6 21.993 6 25.191 6 28.394 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign–mallar til bøker

1-col
2-col
Cover