Böcker

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid 5-14 vardagar (se nedan)
Paperback/Softcover: 10
Vardagar Wire-O Spiralinbindning: 10
Vardagar Kalenderspiral: 10
Vardagar Helbunden/Hardcover: 14
Vardagar Expresstryck: 5 vardagar – dock inte på Helbunden/Hardcover

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
90g Offsettpapper 14.386,- 1 18.590,- 1 22.791,- 1 26.995,- 1 31.198,- 1
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Print Classic Cream, bulk 1.5 11.237,- 6 14.155,- 6 17.071,- 6 19.286,- 6 21.504,- 6
100g Munken Print Cream, bulk 1.5 11.941,- 6 15.090,- 6 18.237,- 6 20.688,- 6 23.137,- 6
90g Offsettpapper 11.422,- 6 14.398,- 6 17.377,- 6 19.654,- 6 21.932,- 6
130g Inkjet Silk 14.191,- 6 18.090,- 6 21.993,- 6 25.191,- 6 28.394,- 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign–mallar til bøker

1-col
2-col
Cover